Jüri Tamm: spordi kitsaskohad ja nende lahendused

Reegliteta pole sporti, nendeta pole mõeldav ka toimiv spordisüsteem. Julgen väita, et praegu on Eesti spordi regulatsioonid liialt üldsõnalised või puudulikud. Viimase kümne aasta jooksul pole spordielu korralduses tehtud ühtegi sisulist muudatust. Mitmed probleemid saavad alguse ka persoonide tasandilt. Kitsaskohti on palju – seepärast piisab vaid põletavamate probleemide väljatoomisest.

AjaPeegel: Sajandi ala odavise

Gus­tav Sule mälestusvõistlus­tel on aga peaalaks saanud jõu­katsumine kettaheites. Odaviske saa­tuse pärast tunnevad muret kunagised meistrid Heino Puus­te, Donald-Aik Sild, Aivar Karotamm, Marek Kaleta, Enno Aas.