Donald-Aik Sild: odavise peab taas tippu jõudma!

Endine odaviskaja Donald-Aik Sild on üks projekti „Eesti odavise“ algatajatest, projekti eesmärk on Eestile läbi ajaloo kuulsust toonud ala taas parema järje peale aidata.

•• Mida projekt „Eesti odavise“ endast kujutab?
Tegemist on mittetulundusühinguga, mis sai asutatud, kuna tekkis mure Eesti odaviske olukorra pärast. Oli tekkinud seis, kus endised odaviskajad ei teadnud päris hästi, milline on ala hetke­olukord ja käekäik. Ala tulemusi kajastatakse väga vähe ja tekkis tunne, et pärast Andrus Värniku häid saavutusi oleks odavise nagu maa pealt pühitud.

Projekti eesmärk ongi ala madalseisust väljatoomine ja populariseerimine. Tahame korraldada noortele erinevaid võistlusi ja üritusi ning aidata kaasa tippodaviskajate treenimisele. Meil on ju olemas hulk endisi odaviskajaid, kellel on tohutu ressurss ja parimal tasemel oskusteave noorte edasiviimiseks, ent siiani on nad tegelenud oma asjadega.

•• Millal ja kuidas tekkis idee sellise projekti loomiseks?

Suvel tegime kokkutuleku neile, kellele on odavise südameasjaks. Seal sai mõte väga hea vastukaja ning järgneski MTÜ ja selle põhikirja loomine. Lähitulevikku on planeeritud uus kohtumine, kus on kavas paika panna täpsed eesmärgid ja vaadata, kust oleks võimalik leida rahalisi vahendeid.

•• Kes peale sinu veel initsiaatoriteks olid?

Minu ja Enno Aasa kõrval on projektiga tihedalt seotud Heino Puuste, Marek Kaleta, Aivar Karotamm ning Heiko Väät.

•• Mida te siiani teinud olete?

Meil olemas vaid koduleht, ent seegi pole veel lõplikult valmis. Oktoobri alguses korraldasime ka Kuressaares hooajalõpuvõistluse, mida finantseerisid oma kulude ja kirjadega ala endised tipptegijad. Praegu on kogu ettevõtmine veel lapsekingades ja millestki konkreetsemast on väga raske rääkida. Ent tahe on suur ja enne ei kavatse me jonni jätta, kui saame taas rääkida, et mõni Eesti odaviskaja on tagasi tippkonkurentsis.

Pärt Talimaa, Eest Päevaleht, 27. oktoober 2010